Pictures exhibitions

Installation with Perfomance

of the

'Onthutsende ontwikkeling, of ... Work in Progress'

@

Park IJzerenberg

Winksele

IJzerenberg1
IJzerenberg2
01 onthutsende ontwikkeling of work in progress

nl:
De installatie is geïnspireerd op de luchtfoto's uit WO 1 en de soldaten begraafplaatsen.
Korte en langere stronken en dikke takken staan rechtop opgesteld op het pleintje.
Iedere stronk heeft zijn eigen identiteit gekregen door de bewerking met de kettingzaag, ze hebben nu net als de soldaten een identiteit.

Over alles heel komt een laag droog hooi dat alles zachtjes overdekt en afdekt, alsof er een broze beschermende laag overheen ligt.
 
De performance bestaat erin het hooi te verbranden zodat de veilige mantel die over het geheel heen geslagen is in as, roet en roetsporen wordt omgezet. Alles is in zijn naaktheid zichtbaar geworden en alles is voor altijd getekend door het gebeuren.

en:
The installation is inspired by aerial photographs from WW1 and soldiers' cemeteries.
Short and longer stumps and thick branches are arranged upright in the square.
Each stump has gained its own identity through chainsaw editing, they now have an identity just like the soldiers.

Over everything whole comes a layer of dry hay that gently covers and shrouds everything, as if there is a brittle protective layer over it.

The performance consists of burning the hay so that the safe cloak slapped over the whole is turned into ash, soot and traces of soot. Everything is revealed in its nakedness and everything is forever marked by the event.